Przejdź do treści
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne
06.04
2020

Wydłużenie terminów opłat za użytkowanie wieczyste

 

Starosta Słupski informuje, że:
- termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu  użytkowania wieczystego, za rok 2020, wydłużono do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.
- termin wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności należnej za rok 2020 wydłużono do 30 czerwca 2020 r.

Ponadto należności pieniężne, z tytułu oddania nieruchomości Skarbu Państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody.

Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej bez zgody wojewody może odstąpić od dochodzenia wskazanych należności, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podstawa prawna ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

21.05
2020

Testy na koronawirusa już w Słupsku

Centrum funkcjonuje na terenie kampusu Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Westerplatte 64/Kozietulskiego. Test mogą wykonać osoby, które zgłoszą się na infolinię - tel. 58 727 05 05 i zostaną zakwalifikowane przez operatora do badania.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony